Godišnje arhive 2019

Autoradmin

PROGRAM DOGAĐANJA 15.-22.4.2019.

15.4.

19.00 Kazališna predstava za djecu ZKDM: „Pismo iz Zelengrada“, Velika dvorana POUZ-a

18.4.

Otovorenje izložbe unikatnog nakita Stjepana Balje “Novi život”, Ogranak Matice Hrvatske Zaprešić

22.4.

10.00 Uskršnje zekanje, Trg Ivana Pavla II

 

do 30.4.

Izložba kolaža Vlasta Pastuović Aleksić „Pisma iz parka“, Galerija Razvid

do 1.10.

14. godišnja izložba fotografija Zaprešićkog špigla „Objektiv-no grad“, Aula Doma Zdravlja

Autoradmin

JAVNI POZIV za sudjelovanje na manifestaciji „Roštiljada na Praznik rada“ u Novim dvorima u Zaprešiću

Temeljem Zaključka gradonačenika za korištenje javnih gradskih površina  KLASA: 610-01/19-01/01, URBROJ: 238-33-06-04/3-19-2 od 05.04.2019. godine, Turistička zajednica grada Zaprešića objavljuje

 

JAVNI POZIV

za sudjelovanje na manifestaciji „Roštiljada na Praznik rada“ u Novim dvorima u Zaprešiću

 

1) Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti da iskažu interes za sudjelovanje na manifestaciji „Roštiljada na Praznik rada“.

 

2) Turistička zajednica grada Zaprešića organizira manifestaciju „Roštiljada na Praznik rada“  na lokaciji Novi dvori  dana 01.05.2019. godine te se pozivaju svi zainteresirani da iskažu interes za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u drvenim kućicama koji uključuje prostor od 10 m2 oko kućice. Drvene kućice imaju strujni priključak.

 

3) Početni iznos naknade za korištenje drvene kućice za vrijeme trajanja događanja iznosi 1.000,00 kuna, a na raspolaganju su 4 kućice. Naknada uključuje troškove postave kućice i priključak na električnu energiju od 5kW, kao i utrošak električne energije.

 

4) Za podnošenje zahtjeva Ponuditelj je dužan uz pismeni zahtjev priložiti:

– potvrdu porezne uprave o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– dokaz o podmirenim obvezama prema Gradu Zaprešiću

– iznos ponuđene naknade

– broj IBAN računa radi povrata jamčevine

– kopiju obrtnice, izvadak iz sudskog registra ili drugi dokument kojim se potvrđuju podaci pravnog subjekta

– potvrdu o uplati 100% ponuđene cijene naknade za korištenje drvene kućice na žiro račun Turističke zajednice grada Zaprešića broj IBAN HR1423600001101243252, Model: HR00, Poziv na broj: 11-OIB UPLATITELJA.

 

5) Ukoliko ponuditelju ne bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, iznos uplate bit će mu vraćen u roku od 7 dana od dana zaprimanja obavijesti o istom.

Ponuditelj koji ima dospjeli, a nepodmireni dug ne može biti izabran kao najpovoljniji, kao ni ponuditelj koji je pravni slijednik ili prednik , ili njegov bračni drug, potomak, roditelj, brat ili sestra, bilo kao fizička osoba ili kao osnivač pravne osobe odnosno vlasnik obrta, a ima dospjeli, a nepodmireni dug.

 

6) Obveze ugostitelja:

– Ugostitelj mora drvenu kućicu urediti sukladno zahtjevima organizatora.

– Zagrebačka pivovara d.o.o. je službeni pokrovitelj manifestacije, čime je brand Ožujsko pivo steklo status “službenog piva” manifestacije. Prijavom za sudjelovanje ugostitelj prihvaća usluživati isključivo pivo proizvođača Zagrebačka pivovara d.o.o.

– Ugostitelj u ponudi obavezno mora imati jela s roštilja, a ostalu ponudu može ponuditi sukladno vlastitom interesu.

-Ugostitelju se zabranjuje isticanje bilo kakvih reklamnih materijala bez dogovora sa organizatorom (banner, suncobran i sl.)

– Kućicu kao i okoliš oko nje ugostitelj treba vratiti u stanju kako je preuzeo u protivnom snosi troškove uređenja kućice kao i okoliša.

– Obavezno radno vrijeme ugostitelja: 01.05.2019. u vremenu od 10-19 sati.

 

7) Na predmetnoj zakupljenoj javnoj površini na kojoj je drvena kućica moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točci I. ovog Javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se otkazati.

 

Ukoliko se jedan ponuditelj natječe za više lokacija koje su predmet natječaja, dužan je za svaku kućicu dati odvojenu ponudu, te uplatiti jamčevinu za svaku kućicu.

Odabrani ponuditelji dužni su pružati usluge isključivo unutar obilježene površine na licu mjesta.

Ukoliko zakupac koristi javnu površinu veću od propisane, za svaki m2 više korištene površine nadoplatit će 500,00 kuna.

Ukoliko se zakupac ne drži obaveznog radnog vremena naplatit će mu se naknada za nepoštivanje radnog vremena u iznosu od 500,00 kuna.

 

Zakupac je dužan zaštititi javnu površinu na kojoj priprema hranu te ju ostaviti u prvobitnom stanju. Ukoliko zakupac ne zaštiti javnu površinu, a ista bude oštećena snosit će troškove čišćenja ili popravka zauljene javne površine.

 

8) Kriterij odabira ponude je najviša ponuđena naknada za korištenje. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, odabrat će se onaj ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena.

 

9) Zahtjev za korištenje drvenih kućica predaje se najkasnije do 16.04.2019. u pisanom obliku s naznakom  Javni poziv za sudjelovanje na manifestaciji „ Roštiljada na Praznik rada“ u Zaprešiću.

 

Obrazac za prijavu može se preuzeti na www.tz-zapresic.hr.

 

Prijave se podnose na adresu Turistička zajednica grada Zaprešića, Zaprešić, Trg žrtava fašizma 9, poštom ili neposredno na adresu.

 

Napomena:

Turistička zajednica grada Zaprešića zadržava pravo, u slučaju premalog broja pristiglih ponuda, otkazati manifestaciju, odnosno ugovoriti ugostitelje bez objave novog  poziva, kao i odabrati lokaciju na događanju za  ponuditelja, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

URBROJ: 26/2019.

Zaprešić, 09.04.2019.

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAPREŠIĆA

Predsjednik

Željko Turk, dipl.oec.

 

Obrazac za prijavu

Autoradmin

PROGRAM DOGAĐANJA 08.-14.04.2019.

12.04.

19.00 Otvorenje izložbe kolaža Vlasta Pastuović Aleksić „Pisma iz parka“, Galerija Razvid

19.30   28. svečanosti Pasionska baština: Svi kršćani, plačite…, koncert KUD-a Kupljenovo, Crkva sv. Ivana Krstitelja

13.4.

KUP RH u Akrobatskom rock’n’rollu, Dvorana SŠ Ban Josip Jelačić

14.00   Smotra koreografiranih i izvornih skupina zaprešićkog kraja, Velika dvorana POUZ-a

19.00   „Zaprešićki glazbeni salon“: Lana Genc, glasovir, Mala dvorana POUZ-a

14.4.

14.00 Smotra dječjih folklornih skupina zaprešićkog kraja, Velika dvorana POUZ-a

19.00   Milan Grgić: Sarmica (Komedija), Velika dvorana POUZ-a

 

do 1.10.

14. godišnja izložba fotografija Zaprešićkog špigla „Objektiv-no grad“, Aula Doma Zdravlja

Autoradmin

PROGRAM DOGAĐANJA 01.-07.04.2019.

 1.4.-11.5.       

Kuglanje: X. otvoreno prvenstvo Zaprešića, KK Zaprešić, Kuglana Zaprešić

3.4.

18.00 Koncert: European Guitar Festival Collaborative -Tomasz Radziszewski, Dvorac Lužnica

6.4.

08.00 BRM 200 Zaprešić: Breveto vožnja 200km, BK Bumbar

10.00   BANTRAIL 2019, KK Trajbar

7.4.

Plemeniti taekwondo turnir Zaprešića, Sutinska vrela Podsused

do 1.10.

14. godišnja izložba fotografija Zaprešićkog špigla „Objektiv-no grad“, Aula Doma Zdravlja

Autoradmin

PROGRAM DOGAĐANJA 25.-31.3.2019.

27.3.

19.00 Predstavljanje zbirke poezije “Biti Višnja Goljački”, Velika dvorana POUZ-a

28.3.

18.30 Predstavljanje romana “Noć huligana” Borbena Vladovića, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

29.3.

17.00 Yoga za umirovljenike, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

18.30   Antistresna radionica udruge “Umijeće življenja”, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

30.-31.  Kuglanje: Završnica Lige prvaka, KK Zaprešić

 

1.-31.3.

Izložba karikatura Davora Lackovića, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Velika galerija

Izložba rukotvorina Andreje Živko, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Mala galerija

 

do 1.10.

14. godišnja izložba fotografija Zaprešićkog špigla „Objektiv-no grad“, Aula Doma Zdravlja

Autoradmin

PROGRAM DOGAĐANJA 18.-24.3.2019.

19.3.

Dani jelačića – Josipovo i Dan Ratne škole “Ban Josip Jelačić“

09.00   polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata

09.30   prijam polaznika XXI. Naraštaja Ratne škole kod gradonačelnika Zaprešića u Novim dvorima – Vršilnica

10.30   sveta misa ispred kapele sv. Josipa u Novim dvorima

11.45   polaganje vijenaca i paljnje svijeća kod grobnice obitelji Jelačić i počasni pluton Kuburaškog društva Ban Josip Jelačić

 

19.00 Goran Žigolić, izložba akvarela, Galerija Razvid

20.3.

10.00 Kreativna radionica za umirovljenike (Obavezna prijava!)

21.3.

18.00 Putopisno predavanje “Croatian Long Distance Trail” Nikole Horvata, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

17.00 Tribina povodom svjetskog dana voda, ZED Zaprešić, Klub umirovljenjika

22.-24.3.

Korizmena duhovna obnova u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor, Lužnica

23.3.

17.00 Yoga za umirovljenike, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

19.00 „Zaprešićki glazbeni salon“, Mala dvorana POUZ-a

24.3.

18.00 10. Međunarodni memorijal Stjepana Obrubića, Puhački orkestar Zaprešić i gosti: slovenski orkestri – Orkester Ave i KD Gasilski pihalni orkester Loče, Vršilnica, Novi dvori Jelačićevi

19.00   Teatar gavran: Miro Gavran: Sve o ženama, Velika dvorana POUZ-a

 

1.-31.3.

Izložba karikatura Davora Lackovića, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Velika galerija

Izložba rukotvorina Andreje Živko, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Mala galerija

 

do 1.10.

14. godišnja izložba fotografija Zaprešićkog špigla „Objektiv-no grad“, Aula Doma Zdravlja

Autoradmin

PROGRAM DOGAĐANJA 11.-17.03 2019.

14.3.

18.00 Predstavljanje knjige “Frankensteinova braća” Stjepe Martinovića, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

15.-17. 3.

Korizmena duhovna obnova u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor, Lužnica

15.3.

17.00 Vježbanje za svaku životnu dob, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

18.30   Predavanje “Moždani udar – kako ga spriječiti?”, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

16.3.

19.00 Koncert povodom imendana bana Josipa Jelačića, HPD Jelačić, Muzej Matija Skurjeni

19.00  „Zaprešićki glazbeni salon“ – Cabaret scena, Velika dvorana POUZ-a

17.3.

17.00 Premijera predstave ZKDM-a: Alisa u zemlji čudesa, Lewis Carroll, Velika dvorana POUZ-a

 

1.-31.3.

Izložba karikatura Davora Lackovića, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Velika galerija

Izložba rukotvorina Andreje Živko, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Mala galerija

 

do 1.10.

14. godišnja izložba fotografija Zaprešićkog špigla „Objektiv-no grad“, Aula Doma Zdravlja

Autoradmin

JAVNI POZIV za organizaciju manifestacije “Uskrs u Zaprešiću“

Temeljem Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Zaprešića, donesene na 44. sjednici 26.02.2019. godine, raspisuje se:

JAVNI POZIV

za organizaciju manifestacije “Uskrs u Zaprešiću“

I. PREDMET

Turistička zajednica grada Zaprešića upućuje Javni poziv za organizaciju manifestacije “Uskrs u Zaprešiću“ koja će se održati u Zaprešiću na Trgu Ivana Pavla II, 22. travnja 2019. godine (Uskrsni ponedjeljak) od 10.00 do 13.00 sati pod pokroviteljstvom TZ Grada Zaprešića i Grada Zaprešića

Proračunom Grada Zaprešića i Turističke zajednice grada Zaprešića za 2019. godinu, za podršku organizaciji navedene manifestacije osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna koja će biti doznačena organizatoru nakon uspješno realiziranih programa manifestacije.

Po ovom Javnom pozivu prikupljaju se pisani prijedlozi i ponude za pripremu kulturnih, izložbenih, sportskih, glazbenih, zabavnih i drugih sadržaja koji će definirati program ovogodišnje manifestacije

II. TEHNIČKI UVJETI

Turistička zajednica grada Zaprešića osigurava organizatoru:

 • na korištenje bez naknade javnu površinu Trg Ivana Pavla II za izvođenje planiranog programa manifestacije
 • pozornicu
 • priključak za električnu energiju za razglas

Organizator je dužan osigurati potrebne suglasnosti nadležnih institucija (policija, ZAMP…) te je odgovoran za održavanje reda i sigurnosti tijekom održavanja manifestacije (polica osiguranja).

Nadzor nad uređenjem lokacije, provedbom čišćenja i zbrinjavanja otpada u nadležnosti je komunalne službe grada Zaprešića (Zaprešić d.o.o.).

III. OPĆI UVJETI

Podnositelj prijave dužan je detaljno razraditi i priložiti prijedlog izvođenja prigodnog programa na temu Uskrsa. Predloženi program treba biti prilagođen prvenstveno djeci.

Program je dužan organizirati sukladno dogovoru te izvršiti financijske obveze prema izvođačima, angažiranim suradnicima i djelatnicima.

Podnositelj prijave predlaže naziv manifestacije koji je povezan s temom Uskrsa, a

dužan je izraditi i vizualno rješenje i grafičku pripremu promotivnih materijala za manifestaciju (plakat, Facebook…) s logom Grada Zaprešića i Turističke Zajednice grada Zaprešića.

Turistička zajednica grada Zaprešića će, za svoje potrebe, promovirati manifestaciju.

U program manifestacije potrebno je uklopiti izložbu malih životinja koju osigurava Grad Zaprešić.

Sudionici Javnog poziva sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Pisana prijava mora sadržavati sljedeće:

 • Prijavu sa osnovnim podacima o podnositelju prijave, detaljno razrađenim programom manifestacije te prijedlogom financijske konstrukcije za realizaciju manifestacije
 • Za pravne osobe: presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra odnosno drugog nadležnog Registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se natječe, ne stariju od 30 dana

Za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe i potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.

 • Dokumente koji potvrđuju iskustvo ponuditelja u sudjelovanju u organizaciji sličnih manifestacija (plakati, leci, ugovori, fotografije, press clipping i sl.)
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja
 • Prijava mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

Prijave se podnose u pisanom obliku te se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV – USKRS U ZAPREŠIĆU“ na adresu: Turistička zajednica grada Zaprešića, Trg žrtava fašizma 9, 10 290 Zaprešić.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave na web stranici Turističke zajednice grada Zaprešića.

 V.ODABIR PROGRAMA ILI PROJEKTA

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva otvoriti će ponude i ocijeniti preložene programe. Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune se neće razmatrati. Ponuda koju Povjerenstvo ocijeni najboljom predložiti će se na sjednici Turističkog vijeća.

Kriteriji za odabir najpogodnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:

 1. Kvaliteta dosadašnjeg rada i dokazivo iskustvo u organiziranju sličnih manifestacija
 2. Kvaliteta i raznolikost ponude
 3. Ponuđena dodatna vrijednost (zabavni program, posebna ponuda i dr.)
 4. Financijski elementi ponude

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Turističke zajednice grada Zaprešića u roku od pet dana od dana donošenja odluke o organizatoru manifestacije.

VI.SKLAPANJE UGOVORA

S podnositeljem odabrane ponude odnosno izabranim organizatorom Turistička zajednica grada Zaprešića sklapa Ugovor o organizaciji manifestacije “Uskrs u Zaprešiću“

Organizator nema pravo bez pisane suglasnosti Turističke zajednice grada Zaprešića ovlastiti treću osobu za organizaciju manifestacije.

Isplata sredstava za potporu manifestacije Organizatoru izvršit će se nakon uspješno realiziranih svih ugovorenih obveza istog.

Ovaj Javni poziv će se objaviti na web stranici Turističke zajednice grada Zaprešića www.tz-zapresic.hr. Turistička zajednica grada Zaprešića zadržava pravo odbacivanja ili neprihvaćanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjena svoje odluke. Na Odluku o odabiru nije dopušteno ulaganje žalbe.

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije u Turističkoj zajednici grada Zaprešića svaki radni dan u vremenu od 8 – 16 sati na kontakt tel: 01 3310 309 ili mob: 099 348 2620 ili osobno u uredu Turističke zajednice grada Zaprešića.

Autoradmin

PROGRAM DOGAĐANJA 04.-10.3.2019.

4.03.

18.00   Predavanje “Priprema za školu”, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

5.3.

17.00 Dječji fašnik, Trg Ivana Pavla II

7.3.

10.00 Predstavljanje knjige i radionica “Bebe vole papati” Ksenije Glas, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

8.3.

17.00 Vježbanje za svaku životnu dob, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

9.3.

18.00 „Zaprešićka revija đaka i studenata glazbe“:nastup polaznika tečaja gitare, Mala dvorana POUZ-a

10.3.

Križni put u parku dvorca Lužnica, www.luznica.com

19.00   Vlatko Štampar: Stand-up comedy show – Bolja polovica,  Velika dvorana POUZ-a

 

1.-31.3.

Izložba karikatura Davora Lackovića, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Velika galerija

Izložba rukotvorina Andreje Živko, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Mala galerija

 

do 10.3.

Izložba slika ,,Fragmenti,, Marijana Richtera, Muzej Matija Skurjeni

do 1.10.

14. godišnja izložba fotografija Zaprešićkog špigla „Objektiv-no grad“, Aula Doma Zdravlja