Mjesečne arhive ožujak 2019

Autoradmin

PROGRAM DOGAĐANJA 25.-31.3.2019.

27.3.

19.00 Predstavljanje zbirke poezije “Biti Višnja Goljački”, Velika dvorana POUZ-a

28.3.

18.30 Predstavljanje romana “Noć huligana” Borbena Vladovića, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

29.3.

17.00 Yoga za umirovljenike, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

18.30   Antistresna radionica udruge “Umijeće življenja”, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

30.-31.  Kuglanje: Završnica Lige prvaka, KK Zaprešić

 

1.-31.3.

Izložba karikatura Davora Lackovića, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Velika galerija

Izložba rukotvorina Andreje Živko, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Mala galerija

 

do 1.10.

14. godišnja izložba fotografija Zaprešićkog špigla „Objektiv-no grad“, Aula Doma Zdravlja

Autoradmin

PROGRAM DOGAĐANJA 18.-24.3.2019.

19.3.

Dani jelačića – Josipovo i Dan Ratne škole “Ban Josip Jelačić“

09.00   polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata

09.30   prijam polaznika XXI. Naraštaja Ratne škole kod gradonačelnika Zaprešića u Novim dvorima – Vršilnica

10.30   sveta misa ispred kapele sv. Josipa u Novim dvorima

11.45   polaganje vijenaca i paljnje svijeća kod grobnice obitelji Jelačić i počasni pluton Kuburaškog društva Ban Josip Jelačić

 

19.00 Goran Žigolić, izložba akvarela, Galerija Razvid

20.3.

10.00 Kreativna radionica za umirovljenike (Obavezna prijava!)

21.3.

18.00 Putopisno predavanje “Croatian Long Distance Trail” Nikole Horvata, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

17.00 Tribina povodom svjetskog dana voda, ZED Zaprešić, Klub umirovljenjika

22.-24.3.

Korizmena duhovna obnova u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor, Lužnica

23.3.

17.00 Yoga za umirovljenike, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

19.00 „Zaprešićki glazbeni salon“, Mala dvorana POUZ-a

24.3.

18.00 10. Međunarodni memorijal Stjepana Obrubića, Puhački orkestar Zaprešić i gosti: slovenski orkestri – Orkester Ave i KD Gasilski pihalni orkester Loče, Vršilnica, Novi dvori Jelačićevi

19.00   Teatar gavran: Miro Gavran: Sve o ženama, Velika dvorana POUZ-a

 

1.-31.3.

Izložba karikatura Davora Lackovića, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Velika galerija

Izložba rukotvorina Andreje Živko, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Mala galerija

 

do 1.10.

14. godišnja izložba fotografija Zaprešićkog špigla „Objektiv-no grad“, Aula Doma Zdravlja

Autoradmin

PROGRAM DOGAĐANJA 11.-17.03 2019.

14.3.

18.00 Predstavljanje knjige “Frankensteinova braća” Stjepe Martinovića, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

15.-17. 3.

Korizmena duhovna obnova u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor, Lužnica

15.3.

17.00 Vježbanje za svaku životnu dob, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

18.30   Predavanje “Moždani udar – kako ga spriječiti?”, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

16.3.

19.00 Koncert povodom imendana bana Josipa Jelačića, HPD Jelačić, Muzej Matija Skurjeni

19.00  „Zaprešićki glazbeni salon“ – Cabaret scena, Velika dvorana POUZ-a

17.3.

17.00 Premijera predstave ZKDM-a: Alisa u zemlji čudesa, Lewis Carroll, Velika dvorana POUZ-a

 

1.-31.3.

Izložba karikatura Davora Lackovića, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Velika galerija

Izložba rukotvorina Andreje Živko, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Mala galerija

 

do 1.10.

14. godišnja izložba fotografija Zaprešićkog špigla „Objektiv-no grad“, Aula Doma Zdravlja

Autoradmin

JAVNI POZIV za organizaciju manifestacije “Uskrs u Zaprešiću“

Temeljem Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Zaprešića, donesene na 44. sjednici 26.02.2019. godine, raspisuje se:

JAVNI POZIV

za organizaciju manifestacije “Uskrs u Zaprešiću“

I. PREDMET

Turistička zajednica grada Zaprešića upućuje Javni poziv za organizaciju manifestacije “Uskrs u Zaprešiću“ koja će se održati u Zaprešiću na Trgu Ivana Pavla II, 22. travnja 2019. godine (Uskrsni ponedjeljak) od 10.00 do 13.00 sati pod pokroviteljstvom TZ Grada Zaprešića i Grada Zaprešića

Proračunom Grada Zaprešića i Turističke zajednice grada Zaprešića za 2019. godinu, za podršku organizaciji navedene manifestacije osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna koja će biti doznačena organizatoru nakon uspješno realiziranih programa manifestacije.

Po ovom Javnom pozivu prikupljaju se pisani prijedlozi i ponude za pripremu kulturnih, izložbenih, sportskih, glazbenih, zabavnih i drugih sadržaja koji će definirati program ovogodišnje manifestacije

II. TEHNIČKI UVJETI

Turistička zajednica grada Zaprešića osigurava organizatoru:

 • na korištenje bez naknade javnu površinu Trg Ivana Pavla II za izvođenje planiranog programa manifestacije
 • pozornicu
 • priključak za električnu energiju za razglas

Organizator je dužan osigurati potrebne suglasnosti nadležnih institucija (policija, ZAMP…) te je odgovoran za održavanje reda i sigurnosti tijekom održavanja manifestacije (polica osiguranja).

Nadzor nad uređenjem lokacije, provedbom čišćenja i zbrinjavanja otpada u nadležnosti je komunalne službe grada Zaprešića (Zaprešić d.o.o.).

III. OPĆI UVJETI

Podnositelj prijave dužan je detaljno razraditi i priložiti prijedlog izvođenja prigodnog programa na temu Uskrsa. Predloženi program treba biti prilagođen prvenstveno djeci.

Program je dužan organizirati sukladno dogovoru te izvršiti financijske obveze prema izvođačima, angažiranim suradnicima i djelatnicima.

Podnositelj prijave predlaže naziv manifestacije koji je povezan s temom Uskrsa, a

dužan je izraditi i vizualno rješenje i grafičku pripremu promotivnih materijala za manifestaciju (plakat, Facebook…) s logom Grada Zaprešića i Turističke Zajednice grada Zaprešića.

Turistička zajednica grada Zaprešića će, za svoje potrebe, promovirati manifestaciju.

U program manifestacije potrebno je uklopiti izložbu malih životinja koju osigurava Grad Zaprešić.

Sudionici Javnog poziva sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Pisana prijava mora sadržavati sljedeće:

 • Prijavu sa osnovnim podacima o podnositelju prijave, detaljno razrađenim programom manifestacije te prijedlogom financijske konstrukcije za realizaciju manifestacije
 • Za pravne osobe: presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra odnosno drugog nadležnog Registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se natječe, ne stariju od 30 dana

Za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe i potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.

 • Dokumente koji potvrđuju iskustvo ponuditelja u sudjelovanju u organizaciji sličnih manifestacija (plakati, leci, ugovori, fotografije, press clipping i sl.)
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja
 • Prijava mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

Prijave se podnose u pisanom obliku te se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV – USKRS U ZAPREŠIĆU“ na adresu: Turistička zajednica grada Zaprešića, Trg žrtava fašizma 9, 10 290 Zaprešić.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave na web stranici Turističke zajednice grada Zaprešića.

 V.ODABIR PROGRAMA ILI PROJEKTA

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva otvoriti će ponude i ocijeniti preložene programe. Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune se neće razmatrati. Ponuda koju Povjerenstvo ocijeni najboljom predložiti će se na sjednici Turističkog vijeća.

Kriteriji za odabir najpogodnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:

 1. Kvaliteta dosadašnjeg rada i dokazivo iskustvo u organiziranju sličnih manifestacija
 2. Kvaliteta i raznolikost ponude
 3. Ponuđena dodatna vrijednost (zabavni program, posebna ponuda i dr.)
 4. Financijski elementi ponude

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Turističke zajednice grada Zaprešića u roku od pet dana od dana donošenja odluke o organizatoru manifestacije.

VI.SKLAPANJE UGOVORA

S podnositeljem odabrane ponude odnosno izabranim organizatorom Turistička zajednica grada Zaprešića sklapa Ugovor o organizaciji manifestacije “Uskrs u Zaprešiću“

Organizator nema pravo bez pisane suglasnosti Turističke zajednice grada Zaprešića ovlastiti treću osobu za organizaciju manifestacije.

Isplata sredstava za potporu manifestacije Organizatoru izvršit će se nakon uspješno realiziranih svih ugovorenih obveza istog.

Ovaj Javni poziv će se objaviti na web stranici Turističke zajednice grada Zaprešića www.tz-zapresic.hr. Turistička zajednica grada Zaprešića zadržava pravo odbacivanja ili neprihvaćanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjena svoje odluke. Na Odluku o odabiru nije dopušteno ulaganje žalbe.

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije u Turističkoj zajednici grada Zaprešića svaki radni dan u vremenu od 8 – 16 sati na kontakt tel: 01 3310 309 ili mob: 099 348 2620 ili osobno u uredu Turističke zajednice grada Zaprešića.

Autoradmin

PROGRAM DOGAĐANJA 04.-10.3.2019.

4.03.

18.00   Predavanje “Priprema za školu”, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

5.3.

17.00 Dječji fašnik, Trg Ivana Pavla II

7.3.

10.00 Predstavljanje knjige i radionica “Bebe vole papati” Ksenije Glas, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

8.3.

17.00 Vježbanje za svaku životnu dob, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

9.3.

18.00 „Zaprešićka revija đaka i studenata glazbe“:nastup polaznika tečaja gitare, Mala dvorana POUZ-a

10.3.

Križni put u parku dvorca Lužnica, www.luznica.com

19.00   Vlatko Štampar: Stand-up comedy show – Bolja polovica,  Velika dvorana POUZ-a

 

1.-31.3.

Izložba karikatura Davora Lackovića, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Velika galerija

Izložba rukotvorina Andreje Živko, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Mala galerija

 

do 10.3.

Izložba slika ,,Fragmenti,, Marijana Richtera, Muzej Matija Skurjeni

do 1.10.

14. godišnja izložba fotografija Zaprešićkog špigla „Objektiv-no grad“, Aula Doma Zdravlja