Poziv za zakup štandova na manifestaciji „Sajam starih stvari“

AutorTZ Zapresic

Poziv za zakup štandova na manifestaciji „Sajam starih stvari“

Temeljem Zaključka gradonačenika za korištenje javnih gradskih površina  KLASA: 610-01/19-01/01, URBROJ: 238-33-06-04/3-19-4 od 30.05.2019. godine, Turistička zajednica grada Zaprešića objavljuje

Poziv zainteresiranim poslovnim subjektima za zakup štandova za prigodnu prodaju na manifestaciji „Sajam starih stvari“

1. Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje prodaje robe , a koje imaju u svom asortimanu: stare knjige, ploče, stripove i druge rijetke i antikne predmete da iskažu interes za sudjelovanje na „Sajmu starih stvari“ koji će se održati 22. i 23 lipnja 2019. godine u sklopu manifestacije Ljeto u Zaprešiću.

2. Prigodna prodaja odvijat će se na prostoru Trga Ivana Pavla II

3. Naknada najma štanda za prigodnu prodaju na iznosi 0,00 kn

Korisnicima je na raspolaganju natkriveni štand 2×1 m s priključkom  na  jednofaznu  strujnu  instalaciju. Na raspolaganju je ukupno 10 štandova.

4. Zahtjev treba sadržavati:

  • ispunjenu Prijavnicu (može se preuzeti na www.tz-zapresic.hr)
  • pravne osobe: izvadak iz sudskog registra
  • obrtnici: izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar
  • udruge: rješenje državne uprave
  • obiteljska poljoprivredna  gospodarstva:  rješenje  o  upisu  u  upisnik obiteljskih gospodarstva;  rješenje za  Upis u upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u
  • domaća radinost: rješenje o upisu domaće radinosti
  • slobodna zanimanja: rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela

5. Zahtjevi (s naznakom „Sajam starih stvari“ – Prijavnica za štandove za izlaganje na sajmu“) se podnose na adresu Turistička zajednica grada Zaprešića, Zaprešić, Trg žrtava fašizma 9, poštom, neposredno na adresu ili na e-mail: tz-zapresic@zg.t-com.hr

6. Rok za  predaju  prijava  je  14.06.2019. godine.

Napomena:

Turistička zajednica Grada Zaprešića zadržava pravo, u slučaju premalog broja pristiglih ponuda, otkazati manifestaciju, odnosno ugovoriti korištenje štandova bez objave novog  poziva.

URBROJ: 61/2019.

Zaprešić, 07.06.2019.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAPREŠIĆA

Predsjednik

Željko Turk, dipl.oec.

Prijavnica za zakup štandova.