Novosti

AutorTZ Zapresic

Poziv za zakup štandova na manifestaciji „Sajam starih stvari“

Temeljem Zaključka gradonačenika za korištenje javnih gradskih površina  KLASA: 610-01/19-01/01, URBROJ: 238-33-06-04/3-19-4 od 30.05.2019. godine, Turistička zajednica grada Zaprešića objavljuje

Poziv zainteresiranim poslovnim subjektima za zakup štandova za prigodnu prodaju na manifestaciji „Sajam starih stvari“

1. Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje prodaje robe , a koje imaju u svom asortimanu: stare knjige, ploče, stripove i druge rijetke i antikne predmete da iskažu interes za sudjelovanje na „Sajmu starih stvari“ koji će se održati 22. i 23 lipnja 2019. godine u sklopu manifestacije Ljeto u Zaprešiću.

2. Prigodna prodaja odvijat će se na prostoru Trga Ivana Pavla II

3. Naknada najma štanda za prigodnu prodaju na iznosi 0,00 kn

Korisnicima je na raspolaganju natkriveni štand 2×1 m s priključkom  na  jednofaznu  strujnu  instalaciju. Na raspolaganju je ukupno 10 štandova.

4. Zahtjev treba sadržavati:

 • ispunjenu Prijavnicu (može se preuzeti na www.tz-zapresic.hr)
 • pravne osobe: izvadak iz sudskog registra
 • obrtnici: izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar
 • udruge: rješenje državne uprave
 • obiteljska poljoprivredna  gospodarstva:  rješenje  o  upisu  u  upisnik obiteljskih gospodarstva;  rješenje za  Upis u upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u
 • domaća radinost: rješenje o upisu domaće radinosti
 • slobodna zanimanja: rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela

5. Zahtjevi (s naznakom „Sajam starih stvari“ – Prijavnica za štandove za izlaganje na sajmu“) se podnose na adresu Turistička zajednica grada Zaprešića, Zaprešić, Trg žrtava fašizma 9, poštom, neposredno na adresu ili na e-mail: tz-zapresic@zg.t-com.hr

6. Rok za  predaju  prijava  je  14.06.2019. godine.

Napomena:

Turistička zajednica Grada Zaprešića zadržava pravo, u slučaju premalog broja pristiglih ponuda, otkazati manifestaciju, odnosno ugovoriti korištenje štandova bez objave novog  poziva.

URBROJ: 61/2019.

Zaprešić, 07.06.2019.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAPREŠIĆA

Predsjednik

Željko Turk, dipl.oec.

Prijavnica za zakup štandova.

AutorTZ Zapresic

Ljeto u Zaprešiću 14.-30.6.2019. – Banovanje

Banovanje počinje na “Staroj šetnici u Zaprešiću” gdje predah od vrućina možete potražiti u najšarenijem hladu u Hrvatskoj u zaprešićkoj “Aleji kišobrana”. Banovanje spaja sport i zabavu, ali i cijeli Zaprešić.

• Utrka trčanja ZP Run 2019.
• Obiteljska biciklijada – Tour de Jelačić 2019.
• Vintage festival Ferdinand Budicki
• Proslava Ivanja
• Proslava Petrova
• Crtić fest

Više na: https://www.banovanje.com/
AutorTZ Zapresic

Poziv za zakup štandova na manifestaciji „Slavlje za Ivanje“

Temeljem Zaključka gradonačenika za korištenje javnih gradskih površina  KLASA: 610-01/19-01/01, URBROJ: 238-33-06-04/3-19-4 od 30.05.2019. godine, Turistička zajednica grada Zaprešića objavljuje

Poziv zainteresiranim poslovnim subjektima za zakup štandova za prigodnu prodaju na  manifestaciji „Slavlje za Ivanje“

1.Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje prodaje robe , a koje imaju u svom asortimanu: ukrasne i umjetničke predmete, nakit, ukrase, igračke, čestitke, suvenire, svijeće, aranžmane, licitarske proizvode, zatim prigodne prehrambene proizvode kao što su bomboni, kolači, medenjaci, med, orasi, lješnjaci, vina, rakije i drugi predmeti opće uporabe da iskažu interes za sudjelovanje na sajmu povodom proslave Ivanja koji će se održati 24. lipnja 2019. godine u sklopu manifestacije Ljeto u Zaprešiću.

2. Prigodna prodaja odvijat će se na prostoru Trga Ivana Pavla II

3.Naknada najma štanda za prigodnu prodaju na iznosi 0,00 kn

Korisnicima je na raspolaganju natkriveni štand 2×1 m s priključkom  na  jednofaznu  strujnu  instalaciju. Na raspolaganju je ukupno 10 štandova.

– Obavezno radno vrijeme : 24.06.2019 u vremenu od 17-22 sata.

4.Zahtjev treba sadržavati:

 • ispunjenu Prijavnicu (može se preuzeti na www.tz-zapresic.hr)
 • pravne osobe: izvadak iz sudskog registra
 • obrtnici: izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar
 • udruge: rješenje državne uprave
 • obiteljska poljoprivredna  gospodarstva:  rješenje  o  upisu  u  upisnik obiteljskih gospodarstva;  rješenje za  Upis u upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u
 • domaća radinost: rješenje o upisu domaće radinosti
 • slobodna zanimanja: rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela

5. Zahtjevi (s naznakom „Slavlje za Ivanje – Prijavnica za štandove za izlaganje na sajmu“) se

podnose na adresu Turistička zajednica grada Zaprešića, Zaprešić, Trg žrtava fašizma 9, poštom ili neposredno na adresu.

6.Rok za  predaju  prijava  je  11.06.2019. godine.

Napomena: Turistička zajednica Grada Zaprešića zadržava pravo, u slučaju premalog broja pristiglih ponuda, otkazati manifestaciju, odnosno ugovoriti korištenje štandova bez objave novog  poziva.

URBROJ: 55/2019.

Zaprešić, 04.06.2019.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAPREŠIĆA

Predsjednik

Željko Turk, dipl.oec.

Prijavnica za zakup štandova

AutorTZ Zapresic

Javni poziv za sudjelovanje na manifestaciji “Ljeto u Zaprešiću” 2019.

Temeljem Zaključka gradonačenika za korištenje javnih gradskih površina  KLASA: 610-01/19-01/01, URBROJ: 238-33-06-04/3-19-4 od 30.05.2019. godine, Turistička zajednica grada Zaprešića objavljuje

Javni poziv za sudjelovanje na manifestaciji „Ljeto u Zaprešiću 2019.“ na Trgu Ivana Pavla II u Zaprešiću

1) Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti da iskažu interes za sudjelovanje na manifestaciji „Ljeto u Zaprešiću 2019“.

2) Turistička zajednica grada Zaprešića organizira manifestaciju „Ljeto u Zaprešiću 2019“ u sklopu koje su i događanja na lokaciji Trg Ivana Pavla II u Zaprešiću, 22.-24.06.2019. godine te se pozivaju svi zainteresirani da iskažu interes za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u drvenim kućicama koji uključuje prostor od 10 m2 oko kućice. Drvene kućice imaju strujni priključak.

3) Početni iznos naknade za korištenje drvene kućice za vrijeme trajanja događanja iznosi 1.000,00 kuna, a na raspolaganju su 3 kućice. Naknada uključuje troškove postave kućice i priključak na električnu energiju od 5kW, kao i utrošak električne energije.

4) Za podnošenje zahtjeva Ponuditelj je dužan uz pismeni zahtjev priložiti:

– potvrdu porezne uprave o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– dokaz o podmirenim obvezama prema Gradu Zaprešiću

– iznos ponuđene naknade

– broj IBAN računa radi povrata jamčevine

– kopiju obrtnice, izvadak iz sudskog registra ili drugi dokument kojim se potvrđuju podaci pravnog subjekta

– potvrdu o uplati 100% ponuđene cijene naknade za korištenje drvene kućice na žiro račun Turističke zajednice grada Zaprešića broj IBAN HR1423600001101243252, Model: HR00, Poziv na broj: 15-OIB UPLATITELJA.

5) Ukoliko ponuditelju ne bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, iznos uplate bit će mu vraćen u roku od 7 dana od dana zaprimanja obavijesti o istom.

Ponuditelj koji ima dospjeli, a nepodmireni dug ne može biti izabran kao najpovoljniji, kao ni ponuditelj koji je pravni slijednik ili prednik , ili njegov bračni drug, potomak, roditelj, brat ili sestra, bilo kao fizička osoba ili kao osnivač pravne osobe odnosno vlasnik obrta, a ima dospjeli, a nepodmireni dug.

6) Obveze ugostitelja:

– Ugostitelj mora drvenu kućicu urediti sukladno zahtjevima organizatora.

-Ugostitelju se zabranjuje isticanje bilo kakvih reklamnih materijala bez dogovora sa organizatorom (banner, suncobran i sl.)

– Kućicu kao i okoliš oko nje ugostitelj treba vratiti u stanju kako je preuzeo u protivnom snosi troškove uređenja kućice kao i okoliša.

– Obavezno radno vrijeme ugostitelja:

22.-24.06.2019 u vremenu od 10-23 sati.

7) Na predmetnoj zakupljenoj javnoj površini na kojoj je drvena kućica moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točci I. ovog Javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se otkazati.

Ukoliko se jedan ponuditelj natječe za više lokacija koje su predmet natječaja, dužan je za svaku kućicu dati odvojenu ponudu, te uplatiti jamčevinu za svaku kućicu.

Odabrani ponuditelji dužni su pružati usluge isključivo unutar obilježene površine na licu mjesta.

Ukoliko zakupac koristi javnu površinu veću od propisane, za svaki m2 više korištene površine nadoplatit će 500,00 kuna.

Ukoliko se zakupac ne drži obaveznog radnog vremena naplatit će mu se naknada za nepoštivanje radnog vremena u iznosu od 500,00 kuna.

Zakupac je dužan zaštititi javnu površinu na kojoj priprema hranu te ju ostaviti u prvobitnom stanju. Ukoliko zakupac ne zaštiti javnu površinu, a ista bude oštećena snosit će troškove čišćenja ili popravka zauljene javne površine.

8) Kriterij odabira ponude je najviša ponuđena naknada za korištenje. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, odabrat će se onaj ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena.

9) Zahtjev za korištenje drvenih kućica predaje se najkasnije do 11.06.2019. u pisanom obliku s naznakom  Javni poziv za sudjelovanje na manifestaciji „Ljeto u Zaprešiću 2019.“ u Zaprešiću.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na www.tz-zapresic.hr.

Prijave se podnose na adresu Turistička zajednica grada Zaprešića, Zaprešić, Trg žrtava fašizma 9, poštom ili neposredno na adresu.

Napomena:

Turistička zajednica Grada Zaprešića zadržava pravo, u slučaju premalog broja pristiglih ponuda, otkazati manifestaciju, odnosno ugovoriti ugostitelje bez objave novog  poziva, kao i odabrati lokaciju na događanju za  ponuditelja, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

URBROJ: 54/2019.

Zaprešić, 04.06.2019.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAPREŠIĆA

Predsjednik

Željko Turk, dipl.oec.

Obrazac za prijavu

AutorTZ Zapresic

PROGRAM DOGAĐANJA 3.-9.6.2019.

4.6.

18.30 Edukacija povodom svj. dana zaštite okoliša (5.6.): O pravilnom sortiranju i zbrinjavanju otpada (kućnog i industrijskog), ZED Zaprešić, Klub Umirovljenika Zaprešić

5.6.

18.30 Josipa Špoljar: Primjena eteričnih ulja – predavanje, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“

7.6.

19.00 Predstavljanje projekta “Kovačić Ante, neka te učenici pamte!” SŠ Ban Josip Jelačić, Vršilnica Novi dvori Jelačićevi

8.6.

18.00 Zaprešićka revija đaka i studenata glazbe: Koncert mladih gitarista, Mala dvorana POUZ-a

 

7.5. – 14.6.

Izložba kreativnih radova Učeničke zadruge Zdenec OŠ Antuna Augustinčića iz Zaprešića, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Čitaonica

16.5. – 7.6.

Ivana Brlić-Mažuranić – izložba dječjih radova skupine “Mačići” DV Vrtuljak iz Zaprešića, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Dječja galerija

17.5. – 30.6.

Ivana Marić: Stanice duše – izložba slika, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Velika Galerija

1.-30.6.

Loline kućne manufakture – izložba nakita, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Mala galerija

AutorTZ Zapresic

PROGRAM DOGAĐANJA 27.5.-2.6.2019.

31.5.- 2.6.

22. dani Hruševca Kupljenskog, 22. susreti puhačkih orkestara,  KUD-ova,dječjeg folklora, pjevačkih zborova i Kotlovinijada, Hruševec Kupljenski

Program smotre 2019.

31.05.- 2.6.

Zaprešić open 2019. – Državno prvenstvo u rukometu na pijesku, turniri u odbojci i nogometu na pijesku, atletska utrka za građane, tereni uz jezero Zajarki

Klub rukometa na pijesku Ban organizira, po treći put zaredom, Zaprešić Open, trodnevnu sportsko – zabavnu manifestaciju na terenima za sportove na pijesku uz zaprešićko jezero Zajarki. Zaprešić Open bit će podijeljen u nekoliko različitih disciplina i kategorija. Od 31. svibnja do 2.lipnja 2019.godine održat će se turniri u odbojci na pijesku u (3 kategorije – žene, miks, obiteljski turnir) te turnir u rukometu na pijesku u dvije kategorije (žene, muški). Turnir rukometa na pijesku je jedan od turnira u sklopu prvenstva Hrvatske u rukometu na pijesku. Također, turnir je i dio European Beach Handball Tour-a, međunarodne serije turnira u rukometu na pijesku. Osim rukometa i odbojke na pijesku, ove godine pokrećemo i atletsku utrku za građane (Lake Run) oko jezera Zajarki te utrke za djecu na kraćim dionicama.

Program Zaprešić open 2019

1.6.

Dan Gradske četvrti Sjever i župe Marije Kraljice apostola, Crkva Marije Kraljice Apostola

19.30 Zaprešićki glazbeni salon, Mala dvorana POUZ-a

 

7.5. – 14.6.

Izložba kreativnih radova Učeničke zadruge Zdenec OŠ Antuna Augustinčića iz Zaprešića, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Čitaonica

16.5. – 7.6.

Ivana Brlić-Mažuranić – izložba dječjih radova skupine “Mačići” DV Vrtuljak iz Zaprešića, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Dječja galerija

17.5. – 30.6.

Ivana Marić: Stanice duše – izložba slika, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Velika Galerija

1.-30.6.

Loline kućne manufakture – izložba nakita, Gradska knjižnica „Ante Kovačić“ – Mala galerija

AutorTZ Zapresic

DAN OTVORENIH VRATA UDRUGA – PLEMIĆKA MLADEŽ

Zadovoljstvo nam je najaviti sudjelovanje Plemićke mladeži u Danima otvorenih vrata udruga RH

17.05.2019. “Dan otvorenih vrata” -od 12-19h

-odgovorit ćemo na Vaša pitanja, predstaviti aktualne programe i popiti čaj u ugodnom prostoru Umjetničkog studia Respect

 

19.05.2019. završnicu “Dana otvorenih vrata” i 21.god. djelovanja obilježit ćemo plesnom produkcijom programa,

na vrtnoj pozornici Umj.studia Respect
(u slučaju lošeg vremena, program se odgađa)

AutorTZ Zapresic

PROGRAM DOGAĐANJA 6.-12.5.2019.

1.4.-11.5.       

Kuglanje: X. otvoreno prvenstvo Zaprešića, KK Zaprešić, Kuglana Zapreši

do.22.5.

Samostalna izložbe kipara Karla Grossa, Galerija Razvid

9.5.

Dan otvorenih vrata i projektne nastave SŠ „Ban Josip Jelačić“

11.5.

Vatrogasno natjecanje 11. Međunarodni kup DVD-a Zaprešić, Sportski tereni OŠ Antun Augustinčić

12.5.

19.30 Samo crnjaci- Stand up comedy by LAJNAP- večer crnog humora, Velika dvorana POUZ-a

AutorTZ Zapresic

PROGRAM DOGAĐANJA 29.4.-5.5.2019.

1.4.-11.5.       

Kuglanje: X. otvoreno prvenstvo Zaprešića, KK Zaprešić, Kuglana Zaprešić

22.4.-4.5.

Dan općine i Župe Pušća : Pušća u srcu 2019., (Dječji festival folklora, sajam OPG-ova, biciklijada, atletska utrka, zabavni program…)

30.4.

18.00 Podizanje Majuša Trg žrtava fašizma Zaprešić

19.00 Podizanje Majuša, MO Šibice

1.5.

11.00 Roštiljada na Praznik rada, Novi dvori Jelačićevi

3.5.

19.00 Otvorenje samostalne izložbe kipara Karla Grossa, Galerija Razvid